Hvorfor giver det mening at lave en aktieskat beregner?

Mange danskere investerer i aktier – enten direkte eller via investeringsfonde.

Købes aktierne direkte eller via udloddende danske aktiefonde følger beskatningen for personer principperne for aktieindkomst. For investorer, der køber aktier via akkumulerede investeringsforeninger eller udenlandske investeringsfonde, sker beskatningen i kapitalindkomsten.

Det vanskelige for investorerne er, at det er ret så uigennemskueligt, hvornår det bedst kan svare sig at følge aktieindkomsten, og hvornår kapitalindkomsten er mere fordelagtig. Læg dertil helt andre beskatningsregler for pensionsopsparing og investering i selskabsform.

Det er nemt at miste overblikket over, hvilke beskatningsregler, der giver det højeste afkast efter-skat. Det afhænger af bl.a. af investors unikke situation, økonomiske forhold, men også afkastudviklingen over perioden.

NORD.investments og Nikolaj Holdt Mikkelsen har i fællesskab udviklet denne hjemmeside, og vores eneste formål med sitet er hjælpe investorer med overblik over reglerne for aktiebeskatning. Vi vil ganske enkelt hjælpe investorer med at træffe bedre investeringsbeslutninger.

Det er vores ambition og håb, at investorer ved brug af beregningsapplikationen får bedre indblik i, hvornår det vil være en fordel at vælge udbyttebetalende danske fonde fremfor udenlandske fonde og omvendt, ligesom den forhåbentlig kaster mere lys over fordelagtigheden ved pensionsopsparing, opsparing i selskabsregi eller bare almindelig opsparing.

Resultaterne skal ses som estimater på baggrund af brugerens input, antagelser, afkastforventninger m.m. Antagelserne kan ændre sig eller vise sig ikke at holde stik. Hjemmesiden kan ikke erstatte finansiel rådgivning og vi opfordrer alle brugere af hjemmesiden til at søge den nødvendige professionelle rådgivning.

Om NORD.investments

NORD.investments A/S er et dansk firma, der blev startet som en reaktion på de høje omkostninger banker og investeringsforeninger tager for at hjælpe deres kunder med at investere.

I stedet for at have dyre rådgivere og et stort filialnetværk har NORD en simpel digital platform, som afvikles i samarbejde med partnerbanken Saxo Bank. Det meste klares automatisk, og de praktiske opgaver af eksperter kan derfor holdes på et minimum. Læs mere og få en gratis investeringsplan på NORD.investments

Om Nikolaj Holdt Mikkelsen

Nikolaj Holdt Mikkelsen er en af landets førende eksperter i investeringsforeninger og pensionsprodukter, og givetvis mest kendt fra sin tid som chefanalytiker i Morningstar. Her satte han i mere end 11 år investorernes interesser øverst på dagsordenen. Af de få herhjemme skabte han uset transparens og indsigt i kvaliteten af de mange investeringsprodukter, som primært banker og pensionsselskaber sælger til deres kunder. 

I dag har Nikolaj Holdt Mikkelsen sit eget rådgivningsfirma, hvor han hjælper sine kunder med formueplanlægning og investeringsrådgivning. Ønsker du at høre mere om, hvordan han kan hjælpe med en sund formueplanlægning og være en tillidsfuld rådgiver og samarbejdspartner, så læs mere om mulighederne på www.nikolajholdtmikkelsen.dk