Vi har samlet de mest stillede spørgsmål

Hvorfor har I lavet denne hjemmeside?

Vi ved af erfaring mange investorer har svært ved at gennemskue aktiebeskatningen. Det kan i værste fald betyde, at de går glip af afkast fordi de ikke investerer skattemæssigt optimalt. Vi vil gerne hjælpe med at skabe dette overblik, og derfor har vi lanceret dette site.

Er hjemmesiden gratis at bruge?

Ja, det ligger os meget på sinde at hjælpe investorer med at træffe de rigtige investeringsbeslutninger – og her ved vi skat spiller en stor rolle. Derfor har vi valgt at det skal være gratis for private investorer at benytte hjemmesiden.

Hvor præcise er resultaterne?

Resultaterne skal betragtes som et pejlemærke og en rettesnor for hvad der bedst kan svare sig. Men i og med at resultatet fx også er afhængig af hvordan afkastet udvikler sig fremover, så vil vi altid kun kunne give en rettesnor. Ingen kan som bekendt forudsige begivenhedernes gang på de finansielle markeder.

Antagelserne kan ændre sig eller vise sig ikke at holde stik. Hjemmesiden kan ikke erstatte finansiel rådgivning og vi opfordrer derfor alle brugere af hjemmesiden til at søge den nødvendige professionelle rådgivning.

Hvorfor ændrer resultaterne sig, når jeg beregner på ny?

Resultaterne afhænger bl.a. af afkastudviklingen over investeringsperioden, herunder afkastet i de enkelte år. Da ingen kan spå om fremtiden, simulerer applikationen hvordan fremtiden kan udvikle sig. Det gør den tilpas mange gange til at simuleringerne bliver et godt bud på det endelige resultat. Når du genberegner, foretages en række nye simuleringer og derfor vil resultaterne aldrig blive helt ens.

Først når vi ser tilbage på, hvordan afkastet rent faktisk udviklede sig, kan vi få vished om, hvilket skattemiljø, der var det mest optimale.

Hvorfor skal I vide om jeg er gift eller er medlem af folkekirken?

Investerer du i akkumulerende eller udenlandske fonde bliver de beskattet som kapitalindkomst og her har det betydning for skattesatserne om du er medlem af folkekirken. Om du er gift eller ej har betydning for beløbsgrænser under både aktieindkomst og kapitalindkomst. Vi benytter i øvrigt satserne for kapitalindkomst baseret på en gennemsnitskommune. Alle skattesatser og beløbsgrænser er for 2019.

Hvordan beregnes afkastet?

Afkastudviklingen over den forventede investeringsperiode har betydning for slutresultatet for efter-skat afkastet. Det virker finurligt at noget som stort set er uforudsigelig, skal påvirke dette, men ikke desto mindre er det tilfældet. I vores udgangspunkt har vi anvendt de forventninger til afkast og risiko, som pensionsbranchen benytter. Det er 5,5 pct. i afkast for globale aktier og 10,1 pct. i standardafvigelse og det er bl.a. professor Jesper Rangvid fra CBS som står bag disse estimater. Men der er ingen garanti for at de holder stik. Dine input kan derfor være lige så gode som pensionsbranchen, men ikke desto mindre kan de i give en indikation af, hvilket skattescenarie der er mest optimalt ved forskellige afkastforventninger.

På baggrund af dit indtastede afkast og risikoniveau foretager vi en simulering af mulige udfaldsrum. Vi foretager faktisk 10.000 simuleringer og for hver eneste simulering beregnes et resultat. Det resultat som vi viser dig er medianen af de mange simuleringer.

Hvorfor er afkastet før skat lavere end det afkast, som jeg indtastede i afkastfeltet?

Dit indtastede afkast er det årlige forventede afkast, men fordi der er kursudsving (simuleres på baggrund af din indtastede standardafvigelse) undervejs, bliver det realiserede afkast mindre. Jo større udsving, des større forskel vil der være mellem dit indtastede afkast og det endelige afkast før skat.

Hvad er den nye aktieindkomst for investeringsselskaber

Fra og med 2020 vil afkast fra investering i investeringsselskaber (akkumulerende aktiefonde, udenlandske fonde og ETF’ere) beskattes som aktieindkomst, hvis investeringsselskabet har meddelt Skattestyrelsen, at de ønsker status som aktiebaseret investeringsselskab. For investeringsselskaber, der ikke meddeler Skattestyrelsen dette, vil investorer fortsat blive beskattet af afkastet i kapitalindkomsten efter gældende regler. Du kan se listen over investeringsselskaber, der har oplyst Skatteforvaltningen om, at de er aktiebaserede for 2020 her på skats egen hjemmeside

Kan hjemmesiden benyttes kommercielt

Ja, efter forudgående aftale med Nord Investments og Nikolaj Holdt Mikkelsen. For kommerciel anvendelse af beregningsapplikationen eller annoncering på sitet bedes du rette henvendelse til Nikolaj Holdt Mikkelsen, tlf. 3177 6000, nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk, eller Anders Hartmann, NORD.investments, tlf. 29439588, anders@nord.investments.